Zmluvy 2018

Popis zmluvyZmluvaDátum
Zmluva o dielo č. 1/2018- Oprava hasičského autaZmluva o dielo 12018 - P. Trecak22.01.2018
Zmluva o dielo č. 180125 - dodávka program.vybavenia pre sprac.ekon.agendyZmluva o dielo č. 180125-IFOsoft22.01.2018
Kúpna zmluva - ošípaná na obecnú zabíjačkuKúpna zmluva-ošípaná 01.02.201801.02.2018
Zmluva o dielo č. 2/2018 - očalúnenie lavíc v Dome nádejeZmluva o dielo 22018 - 26.02.201826.02.2018
Zmluva o dielo 3/2018Zmluva o dielo 32018 - J. Hrabčák01.03.2018
Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb- Slovak telekomDodatok k zmluve o poskytovaní ver.služieb-Slovak Telekom14.03.2018
Zmluva č. ZO/2018Z8926 o zabezpečení výkonu činnosti ZO pri ochrane osob. údajovZmluva č. ZO2018Z8926 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej14.03.2018
Príkazná zmluva - poradensko-konzultačná činnosť a admin.úkonyPríkazná zmluva-poradensko-konzultačná činnosť a admin.úkony16.03.2018
Zmluva o poskytnutí grantu č. 3/2018Zmluva o poskytnutí grantu-Tesco25.07.2018
Príkazná zmluva- VO - Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie - havarijný stavPríkazná zmluva20.07.2018
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie - havarijný stavZmluva o dielo02.08.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 629/2018/OK8707_2018-08-15_zmluva-629-2018-ok_dotacia-vzn_obec-jasenovce17.08.2018
Zmluva č. PHZ.OPK1-2018-002307 o poskytnutí dotácie zo ŠR- Rekonštrukcia hasičskej zbrojniceZmluva č. PHZ-OPK1-2018-002307 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - text24.10.2018