Zmluvy 2017

Popis zmluvyZmluvaDátum
Zmluva na výstavbu detského ihriskaZmluva - detské ihrisko2017.01.20
Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena - Hivkozmluva N 31_20172017.01.27
Zmluva o projekte - NFP - "Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Jasenovce"Zmluva - projekt NFP2017.03.03
Záväzný úverový prísľub č. 22/2017 - Prima banka SlovenskoZáväzný úverový prísľub - Prima Banka Slovensko2017.04.12
Dodatok č. 1 k ZÚP - Prima banka SlovenskoZáväzný úverový prísľub - Prima Banka Slovensko2017.04.12
Zmluva o poskytnutí dotácie - PSKZmluva č. 6002017OK2017.08.01