Zmluvy 2017

Popis zmluvyZmluvaDátum
Zmluva na výstavbu detského ihriskaZmluva - detské ihrisko2017.01.20
Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena - Hivkozmluva N 31_20172017.01.27
Nájomná zmluva č. 289/2015Nájomná-zmluva-č.-28920152017.02.01
Zmluva o projekte - NFP - "Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Jasenovce"Zmluva - projekt NFP2017.03.03
Záväzný úverový prísľub č. 22/2017 - Prima banka SlovenskoZáväzný úverový prísľub - Prima Banka Slovensko2017.04.12
Dodatok č. 1 k ZÚP - Prima banka SlovenskoZáväzný úverový prísľub - Prima Banka Slovensko2017.04.12
Zmluva o poskytnutí dotácie - PSKZmluva č. 6002017OK2017.08.01
Zmluva o dielo - kosenie ihriska + odvoz senaZmluva o dielo - J. Nedzbala2017.08.11
Príkazná zmluva - verejné obstarávanie "Hasičská zbrojnica Jasenovce"príkazná zmluva2017.08.30
Kúpno - predajná zmluva - poľná kuchyňaKúpno - predajná zmluva - poľná kuchyňa2017.10.02
Zmluva o auditeZmluva o audite2017.11.03
Zmluva o dielo - Rekonštrukia sociálneho zariadenia a oplotenia areálu OcÚ a MŠZmluva o dielo - SANOPP2017.11.15
Zmluva o dielo č. 3/2017Zmluva o dielo 32017-Fečko J.2017.12.04