Zmluvy 2016

Popis zmluvyZmluvaDátum
Zmluva o dielo - verejno prospešné prácezmluva o dielo2016.01.02
Zmluva o poskytnutí služieb - EEA (svetelno - technické meranie)Zmluva o poskytovaní služieb - EEA2016.03.08
Príkazná zmluva - verejné obstarávaniepríkazná zmluva - ver. obstarávanie2016.04.11
Zmluva o dielo - Oprava a modernizácia strechy OcÚZmluva o dielo2016.05.23
Zmluva o vývoze komunálneho odpaduZmluva o vývoze KO2016.05.31
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovNatur-Pack a.s.2016.05.31
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Kultúrneho domuZmluva o dielo - DAG Slovakia2016.06.20
Zmluva o dielo - Odvedenie vlhkosti - odstránenie hav.stavu na budove OcÚZmluva o dielo2016.10.13
Dohoda o urovnaní - Jonekdohoda-o-urovnani2016.10.14
Zmluva o poskytnutí služby - energetický audit OcÚzmluva-energeticky-audit2016.10.28
Zmluva o dielo č. 18/2016 - Rekonštrukcia ochranného rigolaZmluva na zhotovenie rigolu2016.12.12