Zmluvy 2015

Popis zmluvyZmluvaDátum
Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia miestneho rozhlasu, údržba verej. osvetleniaZmluva o dielo_12015.02.16
Zmluva o dielo - zhotovenie internetovej stránky obceZmluva o dielo_22015.02.23
Kúpna zmluva - IFA valníkKúpna zmluva2015.03.03.
Zmluva o dielo - drobné služby pre obecZmluva o dielo2015.04.02
Žiadosť o poskytnutie dotácie - MF SRŽiadosť o dotáciu - MF SR2015.03.06
Kúpna zmluva - traktorová vlečkaKúpna zmluva (traktorová vlečka)2015.05.28
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnostizmluva-pravne-sluzby2015.06.10
Zmluva o dielo č.12/2015/EEAZmluva-o-dielo-č.12_2015_EEA2015.06.28
Kúpna zmluva - automobil Volkswagen GolfKúpno - predajná zmluva VW Golf2015.07.01
Mandátna zmluva č.12/2015/RBMandátna zmluva č.12_2015_RB2015.07.06
Kúpna zmluva - automobil Škoda PickUPKúpna zmluva - PickUp2015.07.28
Zmluva o spolupráci č. SÚC PSKZmluva o spolupráci - PSK2015.07.29
Zmluva o dielo - výroba autobusovej čakárne - Jozef Bačinský zmluva-o-dielo-bacinsky2015.08.04
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jasenovce - Zmluva o dieloZmluva o dielo - žiadosť o NFP2015.09.07
Zmluva o grantovom účte - Prima Banka Slovensko, a. s.Zmluva o grantovom účte2015.09.10
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účelyZmluva o nájme pozemkov2015.10.01
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZmluva o poskytnutí NFP - text2015.10.19
Zmluva o poskytnutí NFP - príloha 1Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - text2015.10.19
Zmluva o poskytnutí NFP - príloha 2Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - text (1)2015.10.19
Zmluva o poskytnutí NFP - príloha 3Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - text (1)2015.10.19
Zmluva o poskytnutí NFP - príloha 4Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - text (1)2015.10.19
Zmluva o poskytnutí NFP - príloha 5Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - text (1)2015.10.19
Zmluva o výpôžičke č. KRHZ-PO-433-035/2015Zmluva o výpôžičke2015.10.28
Zmluva o dielo - GEONA, s. r. o. - zameranie Dom smútkuZmluva o dielo - GEONA2015.10.17
Zmluva o dielo - Bc. Peter Kladný - revízia elektroinštalácie, zariadení a bleskozvodu - Dom smútkuZmluva o dielo - Bc. Peter Kladný2015.12.11
Zmluva o dielo - EEA,n.o. - Svetelno-technické meranie Rekonštr.verejného osvetleniaZmluva o dielo-EEA,n.o.2015.12.21
Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ na rok 2016Zmluva -DHZ2016.04.22
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - JUDr.Jozef Krenický - advokátZmluva-právnické služby2016.05.02
Zmluva o vývoze komunálneho odpaduZmluva o vývoze KO2016.05.31
Zmluva o dielo - výroba fotografií do zasadačky OcÚzmluva-o-dielo-22016.07.15
Zmluva o predaji automobilu Renault Lagunakupna-zmluva-renault-laguna2016.09.21
Príkazná zmluva uzatvorená v zmysle § 724 a nasl. Občianskeho zákonníkaprikazna-zmluva2016.10.03
Zmluva o dielo - dovoz štrku a odvoz kameňa a asfaltuzmluva-o-dielo-jan-fecko2016.10.19
Zmluva o auditezmluva-o-audite2016.10.25
Zmluva o poskytnutí služby PD - znižovanie energetickej náročnostizmluva-o-poskytnuti-sluzby-pd-energet-zniz2016.10.25
Zmluva - Rigol - AntošZmluva Rigol-Antoš2017.01.04