Zasadnutia OZ

V podmenu pre zasadnutia obecného zastupiteľstva vyberte požadovaný rok.