Spomienková slávnosť smrti kňaza Jána Nemca

Pri príležitosti hrdinského svedectva života, odvážneho, mladého božieho služobníka, Jána Nemca, ktorý napriek varovaniu a prosbám farníkov zostal vo svojom príbytku, nebál sa pre pravdu a lásku ku Kristovi a jemu zvereným veriacim podstúpiť mučenie, urážky a nakoniec aj smrť, bola uskutočnená spomienková slávnosť, ktorá sa začala svätou omšou v Jasenovciach – Polome. Hlavným celebrantom bol správca farnosti Žalobín, vdp. Miroslav Kertis. Po nej starosta obce Jasenovce Ladislav Trybula, ponúkol krátky životopis tohto kňaza, kde popísal nielen jeho pôsobenie na obci Lieskovec, ale aj podmienky za akých sa uskutočnila osudná poprava z noci 16. na 17. novembra 1944. Následne sa uskutočnil sprievod, ktorý sa presunul miesto vykonanej popravy, kde boli položené kvety k pamätnému kameňu, osadenému na mieste vraždy. Starosta obce sa veriacim aj zástupcom štátnej a verejnej správy poďakoval, čím vyzdvihol ich zapojenosť do tohto spoločného diela nielen morálnou podporou, ale aj zaangažovanosťou v zmysle účasti a pomoci pri organizácii.

Podujatie bolo ukončené krátkym agapé v zasadačke Obecného úradu v Jasenovciach, kde si prítomní prisľúbili budúcu vzájomnú účasť, pomoc a podporu pri ďalších spomienkových slávnostiach venovaných božiemu služobníkovi Jánovi Nemcovi, aby pamiatka na neho nebola zabudnutá.

                        

Môže vás zaujámať...