Poplatok za TKO 2019

Važení občania,

obecný úrad Vám dáva do pozornosti, že od 1.1.2019 je zmena poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO). Poplatok za vývoz je vo výške 6 € za osobu/rok. Týmto sa ruší žetónový zber TKO. Od 1.2.2019 domácnosti, ktorá nebude mať zaplatený poplatok za vývoz TKO, nebude vývoz realizovaný. Viac informácií môžete získať z VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, ktoré nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Môže vás zaujámať...