Spomienková slávnosť smrti kňaza Jána Nemca

Pri príležitosti hrdinského svedectva života, odvážneho, mladého božieho služobníka, Jána Nemca, ktorý napriek varovaniu a prosbám farníkov zostal vo svojom príbytku, nebál sa pre pravdu a lásku ku Kristovi a jemu zvereným veriacim podstúpiť...