Novoročný príhovor starostu obce

Vážení občania! Za hlaholu polnočných zvonov a s príchodom nového dňa ocitli sme sa aj na prahu Nového roka 2017. Počas prežívania jeho prvých minút istotne v každom z nás horí nedočkanie a túžba, čo všetko nás v ňom čaká,...

Do Jasenoviec prišiel Mikuláš!

„Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš, povedz nám Mikuláš, čo v tom vreci máš…“ Práve túto pesničku si všetky deti mohli spievať 6. decembra, keď s veľkým napätím očakávali príchod jedného z najmilších svätcov...

Výročná schôdza členov DHZ Jasenovce

Dňa 19. novembra 2016 sa v zasadačke Obecného úradu uskutočnila výročná schôdza členov Dobrovoľného hasičského zboru v Jasenovciach.  Veliteľ DHZ Jasenovce, Peter Fečko, prítomných členov privítal a poďakoval im za iniciatívu, ktorú počas uplynulého...