Október – mesiac úcty k starším

Mrazivý vietor, farebná jeseň a padajúce listy zo stromov sú predzvesťou, že krásne októbrové dni patria nielen krásnej jeseni vonku, ale aj „jeseni života“. My v našej obci sme sa rozhodli pripomenúť si tých,...

Už aj v Košiciach sme populárni!!!

„V zdravom tele, zdravý duch…“ To si povedali naši občania Milan Semko spolu s jeho dcérou Veronikou, keď sa rozhodli nielen posilniť svojho atletického ducha, ale aj hrdo reprezentovať našu obec na Medzinárodnom maratóne...

Výročie dodania nového hasičského automobilu do našej obce

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc… To je hlavné motto Dobrovoľného hasičského zboru. Jeho členovia chcú svojou prácou, obetou, či nasadením všetkých fyzických síl nielen oslavovať Najvyššieho, ale predovšetkým slúžiť tým, ktorí sú v núdzi,...