Prešovský samosprávny kraj podporil dve kultúrne akcie obce Jasenovce

V mesiacoch Jún a Júl 2018 sa v našej obci konali dve kultúrne podujatia, ktoré finančne podporil Prešovský samosprávny kraj. Prvá, Jánsky futbalový turnaj, sa konala 24.6.2018 za trochu nepriaznivého počasia, ktoré ale nijako neuškodilo príjemnej atmosfére...

Jasenovce budujú turistické trasy

V období Február 2018 vyhlásila obchodná sieť predajní TESCO, v spolupráci s nadáciou Pontis projekt, v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame.“ Do tejto aktivity sa zapojila aj obec Jasenovce, kde sa snažila získať grant na výstavbu a údržbu...