Hasičská súťaž v Jasenovciach

Jasenovskí hasiči povstali z popola… A rozhoreli sa naplno ako fakľa. Môže to znieť ako paradox, no v tomto prípade je slovo „vzplanúť“ naozaj dovolené, ak nie potrebné. Povestného, mýtického fénixa opäť vzkriesili mladí hasiči z Dobrovoľného hasičského...