Veľká noc

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a veľa príjemných chvíľ v kruhu najbližších! Nech Vám vzkriesený Kristus naplní srdce pokojom a šťastím.   Ladislav Trybula starosta obce

Internetová stránka obce

  Dňom 2. Marca je sprístupnená Internetová stránka obce Jasenovce: www.jasenovce.sk Stránka je vo fáze vylaďovania preto sa na nej môžu objaviť chyby. Taktiež obsah stránky bude aktualizovaný / doplnený v priebehu niekolkých dní....