Internetová stránka obce

  Dňom 2. Marca je sprístupnená Internetová stránka obce Jasenovce: www.jasenovce.sk Stránka je vo fáze vylaďovania preto sa na nej môžu objaviť chyby. Taktiež obsah stránky bude aktualizovaný / doplnený v priebehu niekolkých dní....