Putovali sme za Sv. Annou

Ani zamračené predpoludnie neodradilo verných ctiteľov Sv. Anny zúčastniť sa 26. 7. 2015 slávnostnej svätej omše.  Sv. Anna je totiž patrónkou malej kaplnky na Vrchoch (časť obce Jasenovce).  Za účasti približne 500 veriacich  celebroval...

Športové odpoludnie

Dňa 28. 6. 2015 sa uskutočnilo v našej obci športové odpoludnie, ktoré sa nieslo v znamení tradičného Jánskeho futbalového turnaja. Na športové zápolenia nastúpilo 7 tímov zo susedných obcí – Lukačoviec, Giroviec, Gigloviec, Kvakoviec, Žalobína a domáce...

Veľká noc

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a veľa príjemných chvíľ v kruhu najbližších! Nech Vám vzkriesený Kristus naplní srdce pokojom a šťastím.   Ladislav Trybula starosta obce

Internetová stránka obce

  Dňom 2. Marca je sprístupnená Internetová stránka obce Jasenovce: www.jasenovce.sk Stránka je vo fáze vylaďovania preto sa na nej môžu objaviť chyby. Taktiež obsah stránky bude aktualizovaný / doplnený v priebehu niekolkých dní....