20. rokov Združenia mariánskej mládeže v Jasenovciach

Dňa 23. 08. 2015 sa v miestnom kostolíku sv. Michala Archanjela uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti 20 rokov od založenia mládežníckej organizácie Združenie mariánskej mládeže v obci Jasenovce. Podujatie začalo moderovaným svätým ružencom, za prítomnosti...

Putovali sme za Sv. Annou

Ani zamračené predpoludnie neodradilo verných ctiteľov Sv. Anny zúčastniť sa 26. 7. 2015 slávnostnej svätej omše.  Sv. Anna je totiž patrónkou malej kaplnky na Vrchoch (časť obce Jasenovce).  Za účasti približne 500 veriacich  celebroval...

Športové odpoludnie

Dňa 28. 6. 2015 sa uskutočnilo v našej obci športové odpoludnie, ktoré sa nieslo v znamení tradičného Jánskeho futbalového turnaja. Na športové zápolenia nastúpilo 7 tímov zo susedných obcí – Lukačoviec, Giroviec, Gigloviec, Kvakoviec, Žalobína a domáce...

Veľká noc

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a veľa príjemných chvíľ v kruhu najbližších! Nech Vám vzkriesený Kristus naplní srdce pokojom a šťastím.   Ladislav Trybula starosta obce