Sviatok sv. Mikuláša

Dňa 7. 12. 2015 v priestoroch Obecného úradu Jasenovce navštívil miestne deti Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi. Deti tak možnosť spoznať či boli za posledný rok dosť poslušné a teda či si zaslúžia aj...

Slávnostná svätá omša za účasti J. E. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ

Príhovor starostu obce Ladislava Trybulu počas slávnostnej svätej omše: Excelencia, otec arcibiskup, otec Michal s rodinou, duchovní otcovia, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí príbuzní a hostia, drahí veriaci dovoľte mi aby som vás všetkých privítal...

Srdečne Vás pozývame !!!

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu, ktorú bude celebrovať Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. a ktorá sa uskutoční dňa 06. 12. 2015 so začiatkom o 10:30 h v rímskokatolíckom kostole sv. Michala Archanjela v Jasenovciach....

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na spomienkovú slávnosť pri príležitosti umučenia božieho služobníka, kňaza Jána Nemca, ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2015 o 10.30 h, svätou omšou, v rímskokatolíckom kostole Božského Srdca Ježišovho a Panny...