Novoročný príhovor starostu obce

Vážení občania! Polnočné zvony, ktoré minulý týždeň odzváňali narodenie Božieho syna, tie isté zvony dnešnej noci privítali ďalší zrod a to zrod Nového roku 2016. Človek stojaci na jeho prahu má nárok na položenie prvých...

Sviatok sv. Mikuláša

Dňa 7. 12. 2015 v priestoroch Obecného úradu Jasenovce navštívil miestne deti Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi. Deti tak možnosť spoznať či boli za posledný rok dosť poslušné a teda či si zaslúžia aj...

Slávnostná svätá omša za účasti J. E. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ

Príhovor starostu obce Ladislava Trybulu počas slávnostnej svätej omše: Excelencia, otec arcibiskup, otec Michal s rodinou, duchovní otcovia, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí príbuzní a hostia, drahí veriaci dovoľte mi aby som vás všetkých privítal...