Poloma

« 1 z 2 »

Polomu založil Jozef Biel s manželkou Eleónorou, pochádzajúcej z poľskej šľachtickej rodiny v rokoch 1894-1900. Ich rodinný dom postavený v roku 1900 je dodnes zaujímavý svojím architektonickým riešením. V roku 1900 bolo v Polome 57 domov, stala tu píla, bola tu garbiareň a parný mlyn. Po 2. svetovej vojne sa veľká časť obyvateľov odsťahovala do Čiech do oblastí Sudet a do Poľska kde osídlili prevažne oblasti po internovanom nemeckom obyvateľstve a to v blízkosti miest Žagaň, Žáry, Zielona Góra, Przewoz, Goznica, Szprotawa atď.

Nachádza sa tu rímskokatolícky kostol postavený v rokoch 1908-1913 v duchu romanticko  gotizujúcich stavieb z konca 19. storočia. Kostol je zasvätený Božskému Srdcu a Panne Márií Czestochowskej, ktorej obraz sa nachádza na hlavnom oltári a je jediný svojho druhu na Slovensku. Oltár je dielom insitných rezbárov z Polomy: Martina Brzanu a Jakuba Jaworského. Stavbu realizoval  murársky majster Ján Sobański. Kostol prešiel v rokoch 2008-2010 rozsiahlou rekonštrukciou. Na kostole je umiestnená pamätná doska venovaná kňazovi  Jánovi Nemcovi, umučenému počas 2. svetovej vojny partizánmi zo skupiny Čapajev. V súčasnosti je v Polome 12 obývaných domov s 55 obyvateľmi.