Močedniky

Sú posadené do malebného údolia medzi Lamaným a Drencovom odkiaľ je to iba „skok“ k Bielej studni. Vedie sem cesta z Jasenoviec a turistický chodník z Polomy cez jasenovske Vrchy.

V roku 1900 bolo v tejto časti evidovaných 14 rodinných domov, v súčasností  sa tam zachoval iba jeden dom po rodine Mačejných, ktorý je zrekonštruovaný a slúži od roku 1991 saleziánskej mládeži  (Don Bosco).

012