Novoročný príhovor starostu

Vážení spoluobčania, milí návštevníci a priatelia našej obce!

 

Aj keď v nás ešte stále  doznievajú pocity z prežitých vianočných a novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas, ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami.

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší. Je potrebné pokračovať vo všetkom dobrom, čo sme začali. Verím, že prichádzajúci Nový rok bude rokom, v ktorom poskytneme našim občanom to najdôležitejšie okrem zdravia – možnosť pracovať, ale aj cítiť sa v obci naozaj príjemne.

Tento rok bude v našej obci prelomový. Začneme s rekonštrukciou požiarnej zbrojnice v hodnote 30 tisíc EUR, máme v úmysle zrekonštruovať kultúrny dom v hodnote 114 tisíc EUR a opravu miestnych komunikácií a to v Jasenovciach v dĺžke  470 m a v Polome v dĺžke 400 metrov. Do konca mesiaca apríla budú ukončené rekonštrukčné práce na budove COOP Jednoty. Obec vstúpila do jednania s firmou, ktorá má záujem vynoviť a zriadiť obchodné priestory v budove starého obecného úradu. Okrem týchto ale aj iných aktivít nás čakajú z nášho pohľadu dôležité voľby a to voľby do obecnej samosprávy. Bude to teda rok plný výziev ale aj očakávaní.

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli vo vašich životoch tí správni ľudia na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť, že budú stáť pri Vás práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať. Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania, urobme všetci spoločne všetko preto, aby naša obec Jasenovce bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život, miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva : „môj domov“… Zveľaďujme a rozvíjajme našu krásnu obec v každom smere v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí našu obec radi navštevujú.

V prichádzajúcom Novom roku 2018 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie,  zlepšenie medziľudských vzťahov, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Šťastný a spokojný NOVÝ ROK 2018 !

Bože, žehnaj našej obci aj všetkým ľuďom ktorí v nej žijú.

Môže vás zaujámať...