Na stiahnutie

 

Popis dokumentuDokumentDátum pridania
Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniachVZN2015.03.02
Sadzobník správnych poplatkov Sadzobník správnych poplatkov2015.03.03
Správa plnení rozpočtu obce Jasenovce za rok 2014Správa plnení rozpočtu obce Jasenovce za rok 20142015.04.16
Informačný plagát- rekonštrukcia Verejného osvetleniaInformačná tabuľa_plagát_Jasenovce_191020152015.05.01
Návrh postupu prípravy Programov hosp. a soc. rozvojaPHSR - návrh
PHSR - tabuľka
2015.05.06
Informácie pre vypĺňanie daňového priznaniainformácie pri vypňovaní daňového priznania2015.07.29
Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadkuVšeobecné záväzné nariadenie o verejnom poriadku (2)2015.09.02
Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFPRozhodnutie o schválení žiadosti o NFP2015.09.07
Príkaz na inventarizáciu majetkuPríkaz na inventarizáciu2015.10.23
VZN č. 02/2015 o MŠVZN-02-2015_MŠ2015.11.30
VZN č. 03/2015 o miestnych daniach a poplatkochVZN 032015 o miestnych daniach a poplatkoch2015.11.30
Rozpočet obce na roky 2016-2018Rozpočet obce Jasenovce na roky 2016-20182015.11.30
Návrh Registratúrneho poriadoku a registratúrneho plánu Obce JasenovceNávrh registratúrneho poriadku Jasenovce2015.12.02
ROK 2016
Plán vývozu odpadu 2016Harmonogram zberu TKO - 20162016.01.11
VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmiVZN 12016 o nakladaní s odpadmi2016.03.04
PHSR Obce Jasenovce na roky 2016-2023PHSR - Jasenovce2016.03.19
Všeobecné záväzné nariadenie o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce JasenovceVZN 1-20162016. 03. 21
Záverečný účet za rok 2015Záverečný účet za rok 20152016.05.02
Registratúrny plán a registratúrny poriadok Obce JasenovceRegistratúrny plán Jasenovce 20162016.07.01
ROK 2017
PHSR obce Karná PHSR obce Karná2017.02.13
ROK 2018
Výberové konanie na funkciu Riaditeľky MŠVýberové konanie - Riaditeľka MŠ 20182018.07.10
VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a poplatkochVZN č. 012018 o miestnych daniach a poplatkoch2018.12.07