Hasičská súťaž v Jasenovciach

Jasenovskí hasiči povstali z popola…

A rozhoreli sa naplno ako fakľa. Môže to znieť ako paradox, no v tomto prípade je slovo „vzplanúť“ naozaj dovolené, ak nie potrebné. Povestného, mýtického fénixa opäť vzkriesili mladí hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v Jasenovciach. Toto prirovnanie im právom patrí, keďže vďaka posledným úspechom doslova „uhasili“ dlhú sériu prehier a konečne začali naberať na svojej šikovnosti, zohratosti, aj na úspechu. Dobrovoľný hasičský zbor v Jasenovciach má dlhú tradíciu, avšak s plynutím času začalo toto dielo v obci pomaly upadať. Odhodlanie zo strany hlavného veliteľa Petra Fečka a súčasného predsedu Patrika Trecaka, ktorí sa vo svojich začiatkoch rozhodli veriť hŕstke mladých chlapcov prinieslo nakoniec svoje ovocie. Striekačky, prúdnice ako aj samotné zápolenie v rýchlosti a zdatnosti pri predvádzaní útokov prirástli chlapcom k srdcu, vďaka čomu dokázali spoločne nanovo obnoviť túto tradíciu. Úspešne tak v súčasnosti reprezentujú obec Jasenovce na hasičských súťažiach, organizovaných ďalšími dobrovoľnými hasičskými zbormi z okolitých dedín, kde dosahujú pekné výsledky.

O jednu takú sa postarali aj sami, v nedeľu 13. augusta a to priamo na ihrisku v Jasenovciach. Okrem domáceho družstva sa tohto podujatia zúčastnili aj tímy z Čaklova, Soli, Tovarného a Bystrého. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a každé z družstiev vložilo do svojho útoku to najlepšie, čo v sebe malo. Chlapci bojovali doslova o sekundy. Veľmi malé rozdiely delili jednotlivé mužstvá, aby dosiahli čo najlepší čas. Nakoniec celkové umiestnenie bolo také, že v kategórii nad 1500 cm3 si 1. miesto odniesli domov dobrovoľní hasiči z Bystrého. Ako bolo už v úvode spomenuté, Jasenovce skutočne vzplanuli a dokázali to aj na domácej pôde, kde v kategórii do 1500 cm3 s krásnym časom len 0:00:21,23 s. získali hneď 1. miesto a odniesli si tak domov, rovnako ako aj ostatné mužstvá, nielen pekný pohár, ale aj dobrý pocit, že úsilie, ktoré vkladajú do opakovaných tréningov, ako aj svoj voľný čas či iné prostriedky, nie je časom minutým nadarmo.

Touto cestou sa chce starosta obce, Ladislav Trybula, veľmi svojim chlapcom poďakovať, za ich úsilie a húževnatosť, s ktorou sa púšťajú do každej jednej súťaže ako aj fakt, že obci vďaka svojim výkonom robia dobré meno a vyzdvihujú ju práve v tejto oblasti aj v rámci regiónu. Chlapcom prajeme, aby sa im aj naďalej darilo aspoň tak dobre, ak nie ešte lepšie a aby práve svojím snažením napĺňali nielen vitrínky pohármi, ale aj spolucítili zodpovednosť, že práve to, čo sa vďaka Dobrovoľnému hasičskému zboru naučia, bude pre nich skvelou praxou, ak by bolo v prípade mobilizácie potrebné vytiahnuť hasičské auto a ísť proti tomu najväčšiemu súperovi – ohňu. Úvodný fénix je teda z popola opäť vzkriesený a my budeme dúfať, že bude čím ďalej tým viac  v Jasenovciach rásť.

                                                                 

Môže vás zaujámať...