FA 2017

Číslo faktúryPopis faktúryDátum vyhotoveniaDátum splateniaSuma v EURVystavovateľ
FA 01/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1588,00BCF, s. r. o.
FA 02/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1588,00BCF, s. r. o.
FA 03/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1526,00BCF, s. r. o.
FA 04/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1518,00BCF, s. r. o.
FA 05/2017Spotreba elektrickej energie2017.01.022017.01.1529,00BCF, s. r. o.
FA 06/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1518,00BCF,s. r. o.
FA 07/2017Pomoc pri oprave účtovných výkazov2017.01.162017.01.2520,76IFOsoft, s. r. o.
FA 08/2017Predĺženie domény jasenovce.sk2017.01.162017.01.2443,87ELBIA, s. r. o.
FA 09/2017Nákup pracovného oblečenia - §52a2017.01.202017.01.3094,80Wintex, s. r. o.
FA 10/2017Vypracovanie PD pre stavebné povolenie: Sanácia čiernych skládok2017.01.202017.01.27100,00JM1, s. r. o.
FA 11/2017Polohopisné a výškopisné zameranie miestnych potokov2017.01.232017.02.23994,50GEONA, s. r. o.
FA 12/2017Autorská odmena umelcom2017.01.232017.02.0220,40SOZA
FA 13/2017Projektové práce - Zmluva o sprostredkovaní2017.01.242017.01.25110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 14/2017Update programového vybavenia - MZDY2017.01.262017.02.0854,96IFOsoft, s. r. o.
FA 15/2017Nákup materiálu na Obecný úrad2017.01.262017.02.0675,90Extratech, s. r. o.
FA 16/2017Prevádzkovanie pohrebiska za rok 20162017.02.022017.02.0840,00MGP - Milan Groško
FA 17/2017Vývoz TKO 1/20172017.02.072017.02.1560,08FURA, s. r. o.
FA 18/2017Právna pomoc 01/20172017.02.072017.02.13150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 19/2017Pevná linka - 01/20172017.02.072017.02.2022,37Slovak Telekom, a. s.
FA 20/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1588,00BCF, s. r. o.
FA 21/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1526,00BCF, s. r. o.
FA 22/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1518,00BCF, s. r. o.
FA 23/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1529,00BCF, s. r. o.
FA 24/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1518,00BCF, s. r. o.
FA 25/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1588,00BCF, s. r. o.
FA 26/2017FA za telefón - 01/20172017.02.102017.02.2038,00O2 Slovakia, s. r. o.
FA 27/2017Nákup grilu do majetku obce2017.02.102017.01.18365,00Mountfield SK, s. r. o.
FA 28/2017Úhrada koncesionárskych poplatkov - RTVS2017.02.132017.03.0256,88Rozhlas a televízia Slovenska
FA 29/2017FA za vypracovanie projektovej dokumentácie - detské ihrisko2017.02.152017.02.24110,00 ENVIROTREND, s. r. o.
FA 30/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.01.1713,41DMJ Market, s. r. o.
FA 31/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.01.209,00OVO Centrum, s. r. o.
FA 32/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.01.2410,23DMJ Market, s. r. o.
FA 33/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.01.317,91DMJ Market, s. r. o.
FA 34/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.02.0717,76DMJ Market, s. r. o.
FA 35/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.02.1088,83COOP Jednota, s. r. o.
FA 36/2017Výroba záster na obecnú zabíjačku2017.02.162017.02.2842,40GiCoS, s. r. o.
FA 37/2017Vypracovanie PD - detské ihrisko2017.02.232017.02.16110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 38/2017Vypracovanie PD - detské ihrisko (preddavková FA)2017.02.232017.01.26110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 39/2017Vypracovanie PD - Sanácia čiernych skládok2017.03.062017.03.10600,00JM1, s. r. o.
FA 40/2017Upgrade softvéru2017.03.062017.03.09126,96IFO soft, s. r. o.
FA 41/2017Spracovanie žiadosti o dotáciu2017.03.132017.03.13250,00Maiana Consulting, s. r. o.
FA 42/2017Vývoz TKO 2/20172017.03.062017.03.1460,08Fúra, s. r. o.
FA 43/2017FA za pevnú linku2017.03.062017.03.2021,14Slovak Telekom, a. s.
FA 44/2017Nákup plastových nádob2017.03.142017.03.2068,40Fúra, s. r. o.
FA 45/2017Vypracovanie PD - detské ihrisko2017.03.142017.03.24110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 46/2017FA za poskytovanie právnych služieb2017.03.142017.03.19150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 47/2017FA za mobilný telefón2017.03.142017.03.1938,00O2 Slovakia, a. s.
FA 48/2017Nákup kníh - MŠ2017.03.142017.03.286,50V. Fischer,
Kokošovce
FA 49/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.03.212017.03.2180,45COOP Jednota, s. r. o.
FA 50/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.03.212017.03.2118,35DMJ Market, s. r. o.
FA 51/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.03.212017.03.2110,08OVO Centrum, s. r. o.
FA 52/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.03.212017.03.2111,37DMJ Market, s. r. o.
FA 53/2017Vypracovanie PD - detské ihrisko2017.03.212017.03.21110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 54/2017Nákup kancelárskych potrieb2017.03.212017.03.2144,16Sponka, s. r. o.
FA 55/2017Vodné 2017.03.282017.04.1097,46Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
FA 56/2017Nákup pracovných prostriedkov - § 52a2017.03.302017.04.1291,63Wintex, s. r. o.
FA 57/2017FA za posúdenie PD - "Znižovanie energet. náročnosti budovy OcÚ Jasenovce"2017.03.302017.04.04132,00E. I. C. Engineering Prešov
FA 58/2017FA za vysielaní piesní v obecnom rozhlase - r. 20172017.03.302017.03.2338,50SLOVGRAM, s. r. o.
FA 59/2017FA za vypracovanie projektovej dokumentácie2017.04.042017.04.132 220,00JM1, s. r. o.
FA 60/2017FA za VO - "Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Jasenovce"2017.04.042017.04.13360,00K Centrum, s. r. o.
FA 61/2017FA za nákup hygienických potrieb2017.04.062017.04.2040,37ILLE, s. r. o.
FA 62/2017FA za vypracovanie PD 2017.04.062017.04.15800,00Maiana Consulting, s. r. o.
FA 63/2017FA za výrobu čiapok - Obecný úrad Jasenovce2017.04.062017.04.1317,00GiCoS, s. r. o.
FA 64/2017FA za vývoz TKO2017.04.062017.04.1559,98FÚRA, s. r. o.
FA 65/2017FA za mobilný telefón2017.04.112017.04.2138,02O2 Slovakia, a. s.
FA 66/2017FA za verejné obstarávanie2017.04.112017.04.21300,00Ján Velebir - STAVITEĽ
FA 67/2017Spotreba elektrickej energie 03/20172017.04.112017.04.1588,00BCF, s. r. o.
FA 68/2017Spotreba elektrickej energie2017.04.112017.04.1518,00BCF, s. r. o.
FA 69/2017Spotreba elektrickej energie2017.04.112017.04.1529,00BCF, s. r. o.
FA 70/2017Spotreba elektrickej energie2017.04.112017.04.1518,00BCF, s. r. o.
FA 71/2017Spotreba elektrickej energie2017.04.112017.04.1588,00BCF, s. r. o.
FA 72/2017FA za poskytovanie právnych služieb2017.04.122017.04.15150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 73/2017FA za poradenstvo pri inštalácii účtovného softvéru IFOsoft2017.04.122017.04.2610,38IFOsoft, s. r. o.
FA 74/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.04.282017.04.1091,60COOP Jednota, s. r. o.
FA 75/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.04.282017.04.2816,33DMJ Market, s. r. o.
FA 76/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.04.282017.04.2883,80DMJ Market, s. r. o.
FA 77/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.04.282017.03.3111,42OVO Centrum, s. r. o.
FA 78/2017Vypracovanie žiadosti k projektu (L3)2017.04.282017.05.09480,00Východoslovenský región, n. o.
FA 79/2017Revízia komína2017.04.282017.05.0652,00Komjak - Trebišov
FA 80/2017Spracovanie o vzniku odpadu2017.04.282017.05.1012,00FÚRA, s. r. o.
FA 81/2017Nákup pracovných odevov2017.04.282017.05.1292,30Wintex, s. r. o.
FA 82/2017Nákup pracovného náradia2017.04.282017.05.0895,00Extratech, s. r. o.
FA 83/2017FA za komunálny odpad2017.04.282017.05.1160,28FÚRA, s. r. o.
FA 84/2017Nákup náhradných dielov2017.04.282017.05.0852,70Extratech, s. r. o.
FA 85/2017Nákup knihy - Poradca podnikateľa2017.05.112017.05.113,60Poradca podnikateľa, s. r. o.
FA 86/2017FA za pevnú linku2017.05.232017.05.1820,58Slovak Telekom, a. s.
FA 87/2017FA za mobilný telefón2017.05.232017.05.0838,00O2 Slovakia, a. s.
FA 88/2017FA za poskytnutie právnych služieb2017.05.232017.05.20150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 89/2017Nákup farby a drevených dosiek na lavičky2017.05.232017.05.0975,60DREVOKOM, s. r. o.
FA 90/2017Nákup náhradných dielov2017.05.302017.06.09112,59Extratech, s. r. o.
FA 91/2017FA za hygienické potreby2017.05.302017.06.1540,37ILLE, s. r. o.
FA 92/2017FA za vypracovanie dokumentácie - Požiarna ochrana2017.05.302017.06.0290,00Peter Tóth
FA 93/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.05.302017.04.1116,57DMJ Market, s. r. o.
FA 94/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.05.302017.04.1721,08DMJ Market, s. r. o.
FA 95/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.05.302017.05.0219,19DMJ Market, s. r. o.
FA 96/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.05.302017.05.0514,55OVO Centrum, s. r. o.
FA 97/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.05.302017.05.0855,76COOP Jednota, s. r. o.
FA 98/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.05.302017.04.18104,94DMJ Market, s. r. o.
FA 99/2017FA za komunálny odpad2017.06.062017.06.1559,98FÚRA, s. r. o.
FA 100/2017FA za nákup pracovných odevov2017.06.06.2017.06.1295,00Extratech, s. r. o.
FA 101/2017FA za mobilný telefón2017.06.132017.06.2038,00O2 Slovakia, a. s.
FA 102/2017FA za pevnú linku2017.06.132017.06.1820,60Slovak Telekom, a. s.
FA 103/2017FA za poskytnutie právnych služieb2017.06.152017.06.18150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 104/2017Nákup stanu a plachiet2017.06.152017.06.15229,00MUTTON, s. r. o.
FA 105/2017Vodné2017.06.262017.07.1088,03Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
FA 106/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.06.292017.06.2018,47DMJ Market, s. r. o.
FA 107/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.06.292017.06.1316,48DMJ Market, s. r. o.
FA 108/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.06.292017.06.1282,07COOP Jednota, s. r. o.
FA 109/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.06.292017.06.024,42OVO Centrum, s. r. o.
FA 110/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.06.292017.05.3016,55DMJ Market, s. r. o.
FA 111/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.06.292017.05.2317,04DMJ Market, s. r. o.
FA 112/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.06.292017.05.1620,82DMJ Market, s. r. o.
FA 113/2017FA za komunálny odpad2017.06.302017.07.1587,87FÚRA, s. r. o.
FA 114/2017FA za mobilný telefón2017.07.132017.07.2044,00O2 Slovakia, s. r. o.
FA 115/2017FA za poskytnutie právnych služieb2017.07.132017.07.14150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 116/2017Spracovanie o vzniku odpadu2017.07.252017.07.3012,00FÚRA, s. r. o.
FA 117/2017Výroba reflexných viest2017.07.252017.07.2625,00GiCoS, s. r. o.
FA 118/2017FA za hygienické potreby2017.07.252017.07.3040,37ILLE, s. r. o.
FA 119/2017FA za nákup pracovného náradia2017.07.312017.07.2667,00Extratech, s. r. o.
FA 120/2017FA za nákup pracovných odevov2017.07.312017.07.26180,00Wintex, s. r. o.
FA 121/2017FA za nákup pracovných odevov2017.07.312017.07.1095,00Extratech, s. r. o.
FA 122/2017Nákup hasičskej techniky2017.07.312017.08.08124,00FIREshop, s. r. o.
FA 123/2017FA za vývoz komunálneho odpadu2017.08.08.2017.08.1560,18FÚRA, s. r. o.
FA 124/2017FA za poskytnutie právnych služieb2017.08.082017.08.18150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 125/2017Nákup hasičskej techniky2017.08.082017.08.16189,60DH FIRE, s. r. o.
FA 126/2017Nákup drevených košov2017.08.082017.08.18170,76MEVA, s. r. o.
FA 127/2017FA za mobilný telefón2017.08.08.2017.08.2138,00O2 Slovakia, a. s.
FA 128/2017FA za výrobu hasičskej techniky2017.08.08.2017.08.22100,00Marián Kačmár
FA 129/2017Výroba administratívnej mapy2017.08.08.2017.08.15135,80VKÚ Harmanec, s. r. o.
FA 130/2017Vypracovanie PD - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Jasenovce2017.08.212017.08.282400,00INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.
FA 131/2017Nákup konštrukcie stanu2017.08.212017.08.24140,00MUTTON, s. r. o.
FA 132/2017FA za nákup potravín MŠ, ŠJ2017.08.232017.06.2713,11DMJ Market, s. r. o.
FA 133/2017FA za nákup potravín MŠ, ŠJ2017.08.232017.06.2875,97DMJ Market, s. r. o.
FA 134/2017FA za nákup potravín MŠ, ŠJ2017.08.232017.06.2828,49DMJ Market, s. r. o.
FA 135/2017FA za nákup potravín MŠ, ŠJ2017.08.232017.07.0419,25DMJ Market, s. r. o.
FA136/2017FA za nákup potravín MŠ, ŠJ2017.08.232017.07.1056,53COOP Jednota, s. r. o.
FA 137/2017Vypracovanie monitorovacej správy - "verejné osvetlenie"2017.08.232017.08.29150,00Energetický klaster PSK
FA 138/2017Kurz prvej pomoci - DHZ2017.08.312017.07.31168,00AS SR Poprad
FA 139/2017Nákup motorovej píly - DHZ2017.08.312017.09.07299,00Extratech, s. r. o.
FA 140/2017Nákup sacieho koša - DHZ2017.08.312017.09.02114,00 FIREsystem, s. r. o.
FA 141/2017Nákup metiel a materiálu - DHZ2017.08.312017.09.1347,20FIREsystem, s. r. o.
FA 142/2017Nákup štartovacích káblov - DHZ2017.08.312017.09.1929,80AUTOcentrum, s. r. o.
FA 143/2017Nákup prilieb a lekárničky2017.08.312017.09.13261,50dobrovolnihasici.sk
Stanislav Staš
FA 144/2017Nákup hasičskej prilby - DHZ2017.08.312017.09.1441,48FLORIAN, s. r. o.
FA 145/2017Vypracovanie projektovej dokumentácie - detské ihrisko2017.09.122017.09.18330,00Procer, s. r. o.
FA 146/2017Set stolov a lavíc2017.09.122017.09.021162,00DYNAVA, s. r. o.
FA 147/2017FA za vývoz TKO2017.09.122017.09.1559,98FÚRA, s. r. o.
FA 148/2017Nákup rohožiek - OcÚ2017.09.122017.10.05155,00GAMAG, s. r. o.
FA 149/2017FA za mobilný telefón2017.09.122017.09.2138,00O2 Slovakia, a. s.
FA 150/2017FA za poskytnutie právnych služieb2017.09.142017.09.23150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 151/2017FA za revíziu a čistenie komínov2017.09.182017.09.2759,00KOMJAK - Trebišov
FA 152/2017Nákup hygienických potrieb2017.09.212017.09.2740,37ILLE Slovakia, s. r. o.
FA 153/2017Nákup náhradných dielov2017.10.032017.10.0677,42Extratech, s. r. o.
FA 154/2017Vývoz TKO 9/20172017.09.302017.10.0560,08FURA s.r.o,
FA 155/2017Vodné2017.09.302017.10.05382,00VVS
FA 156/2017Mobilný telefón 9/20172017.09.302017.10.0938,00O2 Slovakia, a.s.
FA 157/2017Tabuľa2017.10.042017.10.0647,00GiCoS, s. r. o.
FA 164/2017Spracovanie hlásení2017.10.012017.10.1712,00FURA s.r.o.
FA 165/2017Vlajky2017.10.152017.10.1771,04Signo, Ružomberok
FA 166/2017Právne služby 9/20172017.10.202017.10.26150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 167/2017Knihy2017.10.242017.10.2612,48Slovenská pošta
FA 168/2017Sety na sedenie2017.10.242017.10.26327,00DYNAVA, Liptovský Mikuláš
FA 169/2017Mobilný telefón 10/20172017.10.312017.11.1038,00O2 Slovakia, a.s.
FA 170/2017Hygienické potreby2017.11.012017.11.1440,37ILLE Slovakia, s.r.o.
FA 171/2017Vývoz TKO 10/20172017.10.312017.11.1060,08FURA s.r.o.
FA 172/2017Aktualizácia ochrany pred požiarmi2017.11.232017.11.2390,00Peter Tóth
FA 173/2017Právne služby 10/20172017.11.202017.11.23150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 179/2017Farba remmersteak2017.11.272017.11.2843,20Drevokom, Remeniny
FA 180/2017Odborné konzultácie2017.11.282017.11.28250,00SK Trebišov
FA 181/2017Vykonanie auditu2017.11.272017.11.28500,00Ing. Andrea Zalepová
FA 182/2017Ročný licenčný poplatok2017.11.202017.11.2834,00DM Servis
FA 183/2017Mobilný telefón 11/20172017.11.302017.12.0638,00O2 Slovakia a.s.
FA 184/2017Vývoz TKO 11/20172017.11.302017.12.0659,98FURA s.r.o.
FA 185/2017Vodné2017.11.302017.12.0634,58VVS
FA 191/2017Vykonané práce-dotácia2017.12.102017.12.2010 012,31SANOPP Stropkov
FA 192/2017Právne služby 11/20172017.12.202017.12.20100,00JUDr. Jozef Krenický
FA 193/2017Právne služby 11/20172017.12.202017.12.2050,00JUDr. Jozef Krenický
FA 194/2017Nedoplatok el.energie za rok 20172018.01.052018.01.09130,62BCF s.r.o.
FA 195/2017Vývoz TKO 12/20172018.01.052018.01.0988,17FURA s.r.o.
FA196/2017Mobilný telefón 12/20172018.01.052018.01.0938,00O2 Slovakia a.s.