FA 2017

Číslo faktúryPopis faktúryDátum vyhotoveniaDátum splateniaSuma v EURVystavovateľ
FA 01/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1588,00BCF, s. r. o.
FA 02/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1588,00BCF, s. r. o.
FA 03/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1526,00BCF, s. r. o.
FA 04/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1518,00BCF, s. r. o.
FA 05/2017Spotreba elektrickej energie2017.01.022017.01.1529,00BCF, s. r. o.
FA 06/2017Spotreba elektrickej energie 01/20172017.01.022017.01.1518,00BCF,s. r. o.
FA 07/2017Pomoc pri oprave účtovných výkazov2017.01.162017.01.2520,76IFOsoft, s. r. o.
FA 08/2017Predĺženie domény jasenovce.sk2017.01.162017.01.2443,87ELBIA, s. r. o.
FA 09/2017Nákup pracovného oblečenia - §52a2017.01.202017.01.3094,80Wintex, s. r. o.
FA 10/2017Vypracovanie PD pre stavebné povolenie: Sanácia čiernych skládok2017.01.202017.01.27100,00JM1, s. r. o.
FA 11/2017Polohopisné a výškopisné zameranie miestnych potokov2017.01.232017.02.23994,50GEONA, s. r. o.
FA 12/2017Autorská odmena umelcom2017.01.232017.02.0220,40SOZA
FA 13/2017Projektové práce - Zmluva o sprostredkovaní2017.01.242017.01.25110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 14/2017Update programového vybavenia - MZDY2017.01.262017.02.0854,96IFOsoft, s. r. o.
FA 15/2017Nákup materiálu na Obecný úrad2017.01.262017.02.0675,90Extratech, s. r. o.
FA 16/2017Prevádzkovanie pohrebiska za rok 20162017.02.022017.02.0840,00MGP - Milan Groško
FA 17/2017Vývoz TKO 1/20172017.02.072017.02.1560,08FURA, s. r. o.
FA 18/2017Právna pomoc 01/20172017.02.072017.02.13150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 19/2017Pevná linka - 01/20172017.02.072017.02.2022,37Slovak Telekom, a. s.
FA 20/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1588,00BCF, s. r. o.
FA 21/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1526,00BCF, s. r. o.
FA 22/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1518,00BCF, s. r. o.
FA 23/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1529,00BCF, s. r. o.
FA 24/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1518,00BCF, s. r. o.
FA 25/2017Spotreba elektrickej energie 02/20172017.02.092017.02.1588,00BCF, s. r. o.
FA 26/2017FA za telefón - 01/20172017.02.102017.02.2038,00O2 Slovakia, s. r. o.
FA 27/2017Nákup grilu do majetku obce2017.02.102017.01.18365,00Mountfield SK, s. r. o.
FA 28/2017Úhrada koncesionárskych poplatkov - RTVS2017.02.132017.03.0256,88Rozhlas a televízia Slovenska
FA 29/2017FA za vypracovanie projektovej dokumentácie - detské ihrisko2017.02.152017.02.24110,00 ENVIROTREND, s. r. o.
FA 30/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.01.1713,41DMJ Market, s. r. o.
FA 31/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.01.209,00OVO Centrum, s. r. o.
FA 32/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.01.2410,23DMJ Market, s. r. o.
FA 33/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.01.317,91DMJ Market, s. r. o.
FA 34/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.02.0717,76DMJ Market, s. r. o.
FA 35/2017FA za potraviny - MŠ, ŠJ2017.02.152017.02.1088,83COOP Jednota, s. r. o.
FA 36/2017Výroba záster na obecnú zabíjačku2017.02.162017.02.2842,40GiCoS, s. r. o.
FA 37/2017Vypracovanie PD - detské ihrisko2017.02.232017.02.16110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 38/2017Vypracovanie PD - detské ihrisko (preddavková FA)2017.02.232017.01.26110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 39/2017Vypracovanie PD - Sanácia čiernych skládok2017.03.062017.03.10600,00JM1, s. r. o.
FA 40/2017Upgrade softvéru2017.03.062017.03.09126,96IFO soft, s. r. o.
FA 41/2017Spracovanie žiadosti o dotáciu2017.03.132017.03.13250,00Maiana Consulting, s. r. o.
FA 42/2017Vývoz TKO 2/20172017.03.062017.03.1460,08Fúra, s. r. o.
FA 43/2017FA za pevnú linku2017.03.062017.03.2021,14Slovak Telekom, a. s.
FA 44/2017Nákup plastových nádob2017.03.142017.03.2068,40Fúra, s. r. o.
FA 45/2017Vypracovanie PD - detské ihrisko2017.03.142017.03.24110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 46/2017FA za poskytovanie právnych služieb2017.03.142017.03.19150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 47/2017FA za mobilný telefón2017.03.142017.03.1938,00O2 Slovakia, a. s.
FA 48/2017Nákup kníh - MŠ2017.03.142017.03.286,50V. Fischer,
Kokošovce
FA 49/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.03.212017.03.2180,45COOP Jednota, s. r. o.
FA 50/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.03.212017.03.2118,35DMJ Market, s. r. o.
FA 51/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.03.212017.03.2110,08OVO Centrum, s. r. o.
FA 52/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.03.212017.03.2111,37DMJ Market, s. r. o.
FA 53/2017Vypracovanie PD - detské ihrisko2017.03.212017.03.21110,00ENVIROTREND, s. r. o.
FA 54/2017Nákup kancelárskych potrieb2017.03.212017.03.2144,16Sponka, s. r. o.
FA 55/2017Vodné 2017.03.282017.04.1097,46Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
FA 56/2017Nákup pracovných prostriedkov - § 52a2017.03.302017.04.1291,63Wintex, s. r. o.
FA 57/2017FA za posúdenie PD - "Znižovanie energet. náročnosti budovy OcÚ Jasenovce"2017.03.302017.04.04132,00E. I. C. Engineering Prešov
FA 58/2017FA za vysielaní piesní v obecnom rozhlase - r. 20172017.03.302017.03.2338,50SLOVGRAM, s. r. o.
FA 59/2017FA za vypracovanie projektovej dokumentácie2017.04.042017.04.132 220,00JM1, s. r. o.
FA 60/2017FA za VO - "Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Jasenovce"2017.04.042017.04.13360,00K Centrum, s. r. o.
FA 61/2017FA za nákup hygienických potrieb2017.04.062017.04.2040,37ILLE, s. r. o.
FA 62/2017FA za vypracovanie PD 2017.04.062017.04.15800,00Maiana Consulting, s. r. o.
FA 63/2017FA za výrobu čiapok - Obecný úrad Jasenovce2017.04.062017.04.1317,00GiCoS, s. r. o.
FA 64/2017FA za vývoz TKO2017.04.062017.04.1559,98FÚRA, s. r. o.
FA 65/2017FA za mobilný telefón2017.04.112017.04.2138,02O2 Slovakia, a. s.
FA 66/2017FA za verejné obstarávanie2017.04.112017.04.21300,00Ján Velebir - STAVITEĽ
FA 67/2017Spotreba elektrickej energie 03/20172017.04.112017.04.1588,00BCF, s. r. o.
FA 68/2017Spotreba elektrickej energie2017.04.112017.04.1518,00BCF, s. r. o.
FA 69/2017Spotreba elektrickej energie2017.04.112017.04.1529,00BCF, s. r. o.
FA 70/2017Spotreba elektrickej energie2017.04.112017.04.1518,00BCF, s. r. o.
FA 71/2017Spotreba elektrickej energie2017.04.112017.04.1588,00BCF, s. r. o.
FA 72/2017FA za poskytovanie právnych služieb2017.04.122017.04.15150,00JUDr. Jozef Krenický
FA 73/2017FA za poradenstvo pri inštalácii účtovného softvéru IFOsoft2017.04.122017.04.2610,38IFOsoft, s. r. o.
FA 74/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.04.282017.04.1091,60COOP Jednota, s. r. o.
FA 75/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.04.282017.04.2816,33DMJ Market, s. r. o.
FA 76/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.04.282017.04.2883,80DMJ Market, s. r. o.
FA 77/2017Nákup potravín - MŠ, ŠJ2017.04.282017.03.3111,42OVO Centrum, s. r. o.
FA 78/2017Vypracovanie žiadosti k projektu (L3)2017.04.282017.05.09480,00Východoslovenský región, n. o.
FA 79/2017Revízia komína2017.04.282017.05.0652,00Komjak - Trebišov
FA 80/2017Spracovanie o vzniku odpadu2017.04.282017.05.1012,00FÚRA, s. r. o.
FA 81/2017Nákup pracovných odevov2017.04.282017.05.1292,30Wintex, s. r. o.
FA 82/2017Nákup pracovného náradia2017.04.282017.05.0895,00Extratech, s. r. o.
FA 83/2017FA za komunálny odpad2017.04.282017.05.1160,28FÚRA, s. r. o.
FA 84/2017Nákup náhradných dielov2017.04.282017.05.0852,70Extratech, s. r. o.