Bronz pre mladých hasičov z Jasenoviec v „Pohári starostu obce Čaklov“

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc…

Toto je hlavné motto Dobrovoľného hasičského zboru. Všetci jeho členovia chcú svojou prácou, obetou a nasadením fyzických síl nielen oslavovať Najvyššieho, ale predovšetkým slúžiť tým, ktorí sú v núdzi, potrebujú pomoc a ktorých život môže byť neraz v dôsledku požiaru ohrozený. Aby členovia zborov boli pripravení zasahovať v každej chvíli, dňa 13. mája 2017 sa v obci Čaklov uskutočnila hasičská súťaž o „Pohár starostu“, ktorej sa spolu s ďalšími členmi zúčastnili aj naši chlapci z Dobrovoľného hasičského zboru v Jasenovciach.

Účastníkov súťaže najskôr privítal starosta obce Andrej Dragula a poprial im veľa úspechov. Následne si zmeralo svoje sily 7 družstiev dobrovoľných hasičov z blízkeho okolia aj zďaleka. Súťažilo sa nielen v obratnosti, ale tiež v rýchlosti a bleskovom rozmýšľaní. Chlapci a aj dievčatá museli v družstvách za čo najkratší čas predviesť hasičský útok, ktorý pozostával zo zapojenia príslušnej techniky tak, aby sa umožnil prívod vody priamo do vzniknutého ohniska. Za správnosť a bezchybné splnenie úlohy zodpovedala spolu so starostom rozhodkyňa z DHZ Merník Marcela Krištanová. Víťazmi celej súťaže sa stali dobrovoľní hasiči z DHZ Merník, druhými skončili mladí hasiči z DHZ Soľ a v celkovom umiestnení dobrovoľní hasiči z Jasenoviec obsadili pekné tretie miesto.

Naši chlapci si odniesli domov nielen diplom o úspechu z tejto súťaže, ale taktiež pamätnú trofej, ktorá bude zdobiť ich zbrojnicu počas celého roka a stane sa tak inšpiráciou na podávanie ešte lepších výkonov v najbližšej súťaži.

                    

Môže vás zaujámať...