Author: Jasenovce

Po roku opäť prišiel Mikuláš !!!

„Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš, povedz nám Mikuláš, čo v tom vreci máš…“ Práve túto pesničku si všetky deti mohli spievať 6. decembra, keď s veľkým napätím očakávali príchod jedného z najmilších svätcov...

Spomienková slávnosť smrti kňaza Jána Nemca

Pri príležitosti hrdinského svedectva života, odvážneho, mladého božieho služobníka, Jána Nemca, ktorý napriek varovaniu a prosbám farníkov zostal vo svojom príbytku, nebál sa pre pravdu a lásku ku Kristovi a jemu zvereným veriacim podstúpiť...