Prešovský samosprávny kraj podporil dve kultúrne akcie obce Jasenovce

V mesiacoch Jún a Júl 2018 sa v našej obci konali dve kultúrne podujatia, ktoré finančne podporil Prešovský samosprávny kraj. Prvá, Jánsky futbalový turnaj, sa konala 24.6.2018 za trochu nepriaznivého počasia, ktoré ale nijako neuškodilo príjemnej atmosfére...